Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookiesAkceptuję

Szkolenia dla szkół

Rozmawiać? Ale jak?

3 godzinne zajęcia z elementami warsztatów.

Praktyka i teoria komunikacji. Szczególny nacisk położony na komunikację pozawerbalną, umiejętność odczytywania znaków nadawanych mimowolnie, sposoby przekonującego występowania przed grupą, budowanie atmosfery, techniki prowadzenia trudnych rozmów, etc.
Przygotowanie do warsztatów dotyczących agresji.

Niezbędny składnik zajęć z negocjacji, aktywizujących metod nauczania, prowadzenia spotkań z rodzicami, etc.

Moduł I. Moduł II to zajęcia z agresji.

Liczebność grupy do 20 osób ( wynikająca z intensywności szkolenia i ich charakteru).
Większa grupa może brać udział w warunkach wyjazdu poza szkołą i poświęcenia większej ilości czasu na ćwiczenia).
Przydatny telewizor z wejściami chinch lub euro (do współpracy z kamerą), magnetowid, ekran.

Czytaj więcej

Myślenie i działanie kreatywne

3 godzinne zajęcia warsztatowe dla grupy do 20 uczestników lub w formie interaktywnego wykładu dla grup liczebniejszych

Szkolenie nastawione na kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia i działania.
Zajęcia wymagające odpowiednich warunków - optymalnie jako element szkolenia w warunkach wyjazdowych.
Wskazana sala zapewniająca możliwość ruchu uczestników (do 17 osób).

Rozwinięcie szkolenia z zakresu techniki komunikacji. Moduł III.

Wskazanie i ćwiczenie technik działania kreatywnego zakładające istotną aktywność własną uczestników.
Sposoby wzmacniania kreatywności uczniów.
Zwrócenie uwagi na czynniki ograniczające kreatywność.

Możliwe przygotowanie kompletnych materiałów drukowanych dla każdego z uczestników za dopłatą 80 zł przy liczebności grupy do 30 osób.

Czytaj więcej

Komunikacja z dzieckiem

3 godzinne warsztatowe dla grupy nie liczniejszej niż 20 osób.

Możliwe przeprowadzenie zajęć dla grupy do 30 osób w wersji wykładu interaktywnego.

Połączenie zajęć z psychologii, technik komunikacji i bardzo praktycznych technik pozwalających na zrozumienie specyficznych zasad komunikacji z dziećmi na różnym poziomie wiekowym.

Przede wszystkim praktyka ze spojrzeniem na proces komunikacji z punktu widzenia ucznia.

Zajęcia wyzwalające aktywność i kreatywne myślenie o komunikacji, odwołujące się do zjawisk nas otaczających.
Konieczną podstawą pozostają wiadomości wskazane w module "Rozmawiać? Ale jak?"

Czytaj więcej

Kłótnia, negocjacje, porozumienie

3 godzinne zajęcia dla nauczycieli.
Liczebność grupy do 30 osób.

Zajęcia obejmujące teorię i praktykę kłótni (rozumianej jako naturalne zjawisko występujące między bliskimi sobie ludźmi), negocjacji i budowania porozumienia (w oparciu o metodę PBP Marshala Rosenberga).

Przekrojowe ujęcie tematu pozwalające inaczej spojrzeć na typowe sytuacje konfliktowe, ale także własną w nich osobę.

Inspiracja do rozwoju "miękkich " umiejętności komunikacyjnych.

Zajęcia oparte o moduł "Rozmawiać? Ale jak?" i "Agresją. Jak sobie rodzić z nią w warunkach szkolnych?"

Czytaj więcej

Komunikacja czy manipulacja?

3 godzinne szkolenia dla nauczycieli.
Wykład interaktywny ilustrowany licznymi przykładami.

Zajęcia, których celem jest dostarczenie nauczycielowi wiedzy pozwalającej na rozróżnienie podstawowych technik manipulacyjnych , kształcenie umiejętności skutecznej ich neutralizacji, a także zdolności do powodowania pożądanych zachowań.
Odpowiedź na pytania:

Jak manipuluje nami jednostka?

Jak manipuluje nami grupa?

Jak można to zmienić?

Konieczna dobra znajomość podstaw teorii komunikacji.
Wskazany wcześniejszy udział w co najmniej dwóch modułach zajęć z komunikacji.
Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Liczebność grupy do 30 osób.

Czytaj więcej

Sztuka rozmowy z rodzicami

Odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych rozmów z rodzicami - partnerami nauczyciela. Warsztaty oparte na wcześniejszych modułach dotyczących umiejętności komunikacji. Bardzo praktyczne, bardzo pouczające.

Agresja. Jak radzić sobie z nią w warunkach szkolnych?

3 godzinne zajęcia warsztatowe dla nauczycieli.

Sposoby reagowania na zachowania agresywne. Metody budowania szkolnego systemu zapobiegania agresji. Techniki prowadzenia trudnych rozmów. Reakcja na sytuacje niebezpieczne.

Rozwinięcie szkolenia z zakresu techniki komunikacji. Moduł II.

Optymalna liczebność grupy nie większa niż 20 osób.
Pomoce jak wyżej.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo dziecka i komputer

Godzinne zajęcia dla nauczycieli lub rodziców.

Wskazujące na rodzaje "cyberzagrożeń" i te zjawiska, z którymi dziecko spotyka się w "sieci".

Zasady regulujące odpowiedzialność za naruszenie prawa metodami elektronicznymi.

Bardzo praktyczne pokazanie istniejących zagrożeń i sposobów zapobiegania im.

Czytaj więcej

Porozumienie Bez Przemocy. Wprowadzenie do metody Marshala Rosenberga

3 godzinne szkolenie dla nauczycieli z elementami inspirujących warsztatów.

Prezentacja metody PBP Marshalla Rosenberga.

Zajęcia o ściśle praktycznym charakterze z wykorzystaniem elementów szkolenia dotyczącego komunikacji i agresji.

Możliwość rozwinięcia zajęć z modułu KOMUNIKACJA.

Odpowiedź na pytanie jak zacząć działać (a nie narzekać) i skutecznie radzić sobie z konfliktem.
Jak rozmawiać z dziećmi i rodzicami by łagodzić zadrażnienia i inspirować do pozytywnego działania.
Praktyczne przykłady wykorzystania metody do "otwierania" dzieci i ich aktywizacji.

Czytaj więcej

Reagowanie kryzysowe

3 godzinne szkolenie dla nauczycieli.

Szkolenie oparte o zajęcia dotyczące komunikacji, narkotyków, alkoholu i agresji. Wskazuje zasady budowania szkolnych procedur reagowania kryzysowego, dostarcza informacji o zakresie odpowiedzialności nauczyciela, dyrektora i szkoły.

Pozwala przygotować kompletny system reagowania kryzysowego w szkole w formie dokumentu, którego schemat przekazywany i omawiany jest przez prowadzącego.

Odpowiedź na potrzebę określenia sposobu reagowania na zdarzenia kryzysowe (pijany uczeń, narkotyki w szkole, agresja, zbiorowe zagrożenie, negatywne doniesienie medialne, etc.). Zajęcia interaktywne z możliwością odniesienia się wprost do przypadków znanych nauczycielom z praktyki. Także sztuka komunikowania się w takich przypadkach z mediami.

Czytaj więcej

Narkomania - mity i rzeczywistość

3 godzinne szkolenie dla nauczycieli.

Przekazanie podstawowych informacji o rodzaju zagrożeń, ich rzeczywistym stanie, wskazanie najbardziej typowych , a zarazem fałszywych poglądów na ten temat. Możliwość uzupełnienia o elementy wiedzy o uzależnieniach od alkoholu, współuzależnienia.

Wskazania do prowadzenia zajęć z rodzicami i uczniami.

Wskazanie typowych narkotyków występujących w szkołach, metod ich rozpoznawania, przykładowych konspektów zajęć z rodzicami i uczniami.

Bez ograniczenia liczebnego grupy.

Czytaj więcej

Tworzenie szkolnego programu profilaktycznego

3 godzinne zajęcia

Szkolenie wykorzystujące elementy "Reagowania kryzysowego".

Odpowiada na potrzeby przygotowania dokumentacji niezbędnej w pracy szkoły.

Podstawy prawne budowania programu profilaktycznego, zasady i metody budowania, określanie celów , sposoby weryfikacji założeń, dokumentowanie pracy zespołu.

Czytaj więcej

Studium przypadku.

3 godzinne zajęcia warsztatowe

Praca na konkretnym przypadku zachowania agresywnego. Szczegółowa analiza problemu, wskazanie metodologii postępowania, sposobu opracowywania planu działań, określanie podmiotów wspomagających, uwarunkowań prawnych, wariantów postępowania w odniesieniu do jednostki i grupy zagrożonej. Sposób reagowania na zapytania mediów.

Grupa do 10 osób, np. zespół wychowawczy, wychowawcy klas "z problemami".

Opracowanie algorytmu postępowania w sytuacji zagrożenia. Podstawy szkolnego systemu zapobiegania agresji.

Czytaj więcej

Alkohol, rodzina, szkoła

Godzinne szkolenie dla nauczycieli. W wersji zmodyfikowanej - także jako spotkanie z rodzicami (grupa do 50 osób).

Skala i rodzaj zagrożenia, określenie prawnych podstaw możliwych działań zapobiegawczych, możliwych form współpracy z instytucjami wspomagającymi . Związki alkoholu z stosowaniem przemocy (także w rodzinie) i rozpoznawanie objawów.

Odmienne spojrzenie na problem, wskazanie zachowań dorosłych przyczyniających się do tworzenia niewłaściwych postaw dzieci i młodzieży. Prezentacja metod oddziaływania na rodziców.
W wersji spotkania z rodzicami: około 40 minut

Czytaj więcej

Warsztat: "Alkohol, rodzina, szkoła

3 godzinne szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do samodzielnego prowadzenia zajęć pod tym tytułem z rodzicami.

Warsztat, którego celem jest przekazanie nauczycielom praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych z rodzicami.

Podbudową tych zajęć pozostaje szkolenie z zakresu komunikacji i podstawowa wiedza o uzależnieniach.

Typowy warsztat z wykorzystaniem kamery.

Grupa do 15 osób (wskazana mniejsza liczebność pozwalająca na przećwiczenie wszystkich elementów).

Czytaj więcej

Dziecko krzywdzone

3 godzinne szkolenie dla nauczycieli.

Przemoc wobec najmłodszych, wykorzystywanie seksualne dzieci - odpowiedź na pytanie jak identyfikować takie sytuacje i jak reagować.

Współpraca z instytucjami, określenie ich właściwości rzeczowej.

Połączenie wiedzy psychologicznej, prawnej i praktycznych doświadczeń.

Ćwiczenie stanowiące odpowiedź na stale się zdarzające, a medialnie nagłaśniane, sytuacje.

Czytaj więcej

Uczymy myśleć

3 godzinne szkolenie dla nauczycieli , którego celem jest przekazanie zestawu narzędzi pozwalających na wzbogacenie zawodowego warsztatu .

Przegląd aktywizujących metod nauczania w powiązaniu z wiedzą z zakresu technik komunikacji:

  • Przykłady ich zastosowania,
  • Materiały porządkujące wiedzę,
  • Konspekty.

Niezbędną podbudowę stanowi szkolenie z zakresu technik komunikacji.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej wraz ze wskazaniem bibliografii.

Dodatkowo szkole przekazywany jest zestaw wiadomości dotyczących tematu w wersji elektronicznej.

Czytaj więcej

Lekcja zawodoznawcza

2,5 godzinna prezentacja możliwych sposobów przekazania informacji zawodoznawczych w gimnazjach

W trakcie szkolenia przedstawiana i szczegółowo omawiana jest gotowa prezentacja multimedialna - lekcja zawodoznawcza.

Omawiane są przy tym podstawy przekazywania informacji o zawodach i konkretne sposoby ich uatrakcyjnienia.

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli gimnazjów.

Zajęcia oparte o prezentację multimedialną (przekazywana uczestnikom), która pozostaje szkieletem proponowanych zajęć z uczniami.

Czytaj więcej

Agresja wśród dzieci

2 lub 3 godzinne zajęcia dla nauczycieli prowadzących spotkania z rodzicami

W trakcie szkolenia przedstawiana i szczegółowo omawiana jest gotowa prezentacja multimedialna.

Konieczne wcześniejsze szkolenie z zakresu technik komunikacji - w trakcie tych zajęć jedynie przypominane.

Możliwa wersja warsztatowa, trzy godzinna, w mniej liczebnej grupie (do 15 osób).

Zajęcia oparte o multimedialną prezentację (przekazywaną uczestnikom szkolenia), która pozostaje szkieletem proponowanych zajęć z rodzicami.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwie najskuteczniejszych, nowoczesnych form pedagogizacji rodziców.

Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe - czyli jak z przyjemnością dopracować do emerytury

3 godzinne zajęcia warsztatowe dla osób pracujących "emocjami"- nauczycieli, urzędników, osób zajmujących się działaniami pomocowymi.

Zjawisko wypalenia zawodowego, metody diagnozowania stresu i zmęczenia pracą, techniki radzenia sobie ze tymi problemami.

Zasady pracy w kontakcie z ludźmi, mechanizmy nią rządzące, zasady higieny psychicznej w pracy z ludźmi, kształtowania pozytywnego nastawienia., poprawa efektywności pracy.

Zajęcia z dominacją technik warsztatowych (wskazana wcześniejsza integracja grupy w trakcie innych spotkań). Bardzo praktyczne w charakterze.

Ich podstawowym zadaniem jest dostarczenie informacji jak radzić sobie z wypaleniem.

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów

3 godzinne zajęcia dla nauczycieli

Rozwój osobistych umiejętności nauczyciela w zakresie wyznaczania realnych celów dopasowanych do faktycznych możliwości, sposób ich oceniania i obiektywnej weryfikacji.

Bardzo praktyczne wskazania pozwalające postrzegać także pracę nauczyciela z innej perspektywy - osoby mającej uczyć rzeczywiście potrzebnych w życiu umiejętności.

Zajęcia pozwalające zintegrować grupę wokół jasno zdefiniowanych celów.

Zajęcia pozwalające nastawić się na faktyczny sukces, tak w wymiarze osobistym, jak i zawodowym - dynamiczne i angażujące.

Bardzo ważne pozostaje nastawienie uczestników, ich wola i potrzeba uzyskania takich informacji.

Narzędzie niezwykle przydatne do badania skuteczności działań jednostek i grupy.

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem

3 godzinne zajęcia dla nauczycieli

Metody planowania, ocena zadań, ich kierunkowe segregowanie - jako element pozwalający zwiększyć naszą skuteczność zawodową i osobistą.

Informacje o technikach zarządzania czasem , bardzo praktyczne ćwiczenia to obrazujące.

Celem zajęć pozostaje zwiększenie skuteczności w zarządzaniu czasem - osobistym i zawodowym.

Pozwalają one dostrzec istotne rezerwy praktycznie od razu.

Czytaj więcej

Jak się uczyć?

cykl dwóch spotkań po 3 godziny

Zajęcia porządkujące wiedzę nauczycieli na temat uczenia się z poziomu dziecka.

Dostarczające wiedzy na temat konkretnych narzędzi pozwalających uczyć się szybciej i wydajnie (od technik zapamiętywania począwszy, na zasadach usytuowania miejsca nauki, oświetlenia, usytuowania ekranu, etc.)

Zajęcia kończą się przekazaniem nauczycielom prezentacji multimedialnej umożliwiających prowadzenia zajęć o "uczeniu się" z dziećmi.

Czytaj więcej

Wystąpienie publiczne

Zajęcia warsztatowe.

Czas trwania (3 lub 6 godzin) zależny od oczekiwań uczestników (czy tylko wystąpienie publiczne, czy także technika przygotowania materiałów multimedialnych).

Zajęcia warsztatowe adresowane do osób znających zasady komunikacji. Moduł IV szkolenia z zakresu komunikacji.

Cel: przekazanie zasad dotyczących skutecznego wystąpienia publicznego z wykorzystaniem różnych środków technicznych.

Przygotowanie do spotkań z rodzicami, prowadzenia uroczystości, występowania w imieniu szkoły, opracowania multimedialnej oprawy wystąpienia.

Grupa 10-15 osobowa. Typowe zajęcia warsztatowe (praca głosem, budowanie wystąpienia, mowa ciała, korzystanie ze środków technicznych).

Praca z kamerą i komputerem ( tworzenie prezentacji POWER POINT, z wykorzystaniem animacji, zdjęć, etc.) - potrzebny dostęp do komputerów.

Możliwość weryfikacji prezentacji już używanych i ich doskonalenia.

Czytaj więcej

Relacja rodzice - szkoła

2 godzinne zajęcia

Szkolenie wskazujące rozwiązania stosowane w dziedzinie współpracy z rodzicami w szkołach europejskich.

Przedstawienie wyników badań porównawczych obrazujących relacje miedzy rodzicami a szkołą w Polsce i innych krajach.

Analiza sposobów pracy szkoły z rodzicami. Metody analizy stanu obecnego, budowanie relacji między szkołą i rodzicami.

Zajęcia szczególnie przydatne w sytuacjach pojawiających się między rodzicami nauczycielami napięć.

Czytaj więcej

Zarządzanie jakością w praktyce placówki oświatowej".

3-4 godzinne szkolenie, optymalnie w warunkach wyjazdowych.

Szkolenie dotyczące zasad zarządzania jakością. Prowadzone w dwóch wersjach:

  • dla dyrektorów ( działania konieczne do podjęcia przez menedżera) - wersja 4 godzinna.
  • dla pracowników (możliwe formy współdziałania zespołu wprowadzającego TQM- w tym wariancie zajęcia przeznaczone dla zespołu z jednej placówki z uwagi na odniesienia do konkretnych uwarunkowań ) - wersja 3 godzinna.

Celem jest wskazanie praktycznych zasad usprawniających działanie szkoły tak z punktu widzenia nauczycieli, jak i przełożonych.

Podstawy TQM w kontekście pracy szkoły. Zmiana jako podstawowa cecha czasów.

Wskazanie możliwości usprawnienia zasad działania organizacji, sposobu oceny programów i pracowników, metod ich aktywizacji, budowa systemu, konkretne propozycje rozwiązań problemów (konieczna wcześniejszy wymiana informacji dotycząca placówki, oczekiwań personelu).

Czytaj więcej

Kreowanie wizerunku

3 godzinne szkolenie dla kadry kierowniczej

Szkolenie z wykorzystaniem podstawowych informacji o technikach komunikacji (szkolenie "Rozmawiać, ale jak?).

Budowanie relacji z nauczycielami, rodzicami, instytucjami zewnętrznymi, zasady budowania strony internetowej, przekazywania informacji mediom, reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Budowanie wizerunku szkoły.

Połączenie niezbędnych informacji o zasadach budowania wizerunku z praktycznymi ćwiczeniami (schemat reagowania w sytuacji zagrożenia z odniesieniem do rzeczywistych zdarzeń np. agresji uczniów, niedopuszczalnego zachowania nauczyciela, zatrucia w szkole, etc.).

Możliwość modyfikacji w trakcie zajęć praktycznych strony internetowej.

Czytaj więcej

Motywacja pracowników i coaching

3 godzinne szkolenie dla kadry kierowniczej

Wykład interaktywny połączony z ćwiczeniami dla kadry zarządzającej: składowe motywacji, motywacja pozafinansowa, coaching (ćwiczenie umiejętności praktycznych umiejętności pod okiem trenera - nie mylić z wizytacją!!).

Przedstawienie technik stosowanych powszechnie w zarządzaniu ludźmi z ich dostosowaniem do warunków szkolnych.

Znaczenie motywacji pozafinansowej w budowaniu atmosfery pracy zespołu.

Czytaj więcej

7 nawyków skutecznego działania - wg Stevena Covey i innych

3 godzinne szkolenia dla kadry kierowniczej lub nauczycieli

Wykład interaktywny, elementy warsztatu, liczne ćwiczenia pozwalające na określenie najskuteczniejszych zasad wyznaczania celów i skutecznego działania.

Szkolenie oparte o teorię dr Stevena Covey oraz szeroko pojętą wiedzę o zarządzaniu czasem

Dynamiczne szkolenie pozwalające na uporządkowanie fundamentalnej w procesie zarządzania wiedzy o wyznaczaniu celów i skutecznej ich realizacji.

Zasady, które pozwalają znacznie uprościć relacje między pracownikami, a ich prace uczynić skuteczniejszą.

Czytaj więcej

Szkolenia prowadzone w warunkach wyjazdowych.

Możliwość budowania całości opartej na przedstawionych propozycjach z intensywnymi warsztatami. i doradztwem w indywidualnie wskazanych przypadkach.

Liczebność grup do 17 osób.

Przykładowa cena szkolenia w odległości do 40 km od Świebodzic z uwzględnieniem 10 godzin zajęć prowadzonych od piątku (np. godz.16) do soboty (godz.17)

2.000 zł

+ koszty pobytu.

Czytaj więcej

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Firma "BiB" Doradztwo i szkolenia
Krzysztof Bochenek
NIP: 884 155 67 92

tel. +48 507 194 364

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

© BiB Szkolenia 2011-2016 | Projekt i realizacja: TG-IP